MTÜ Eriline Maailm sündis 2. aprillil aastal 2014. See on väga sümboolne, kuna just 2. aprill on Rahvusvaheline autismiteadlikkuse päev.

Kohtusime 2013 aasta lõpus. Hubases kohvikus külmal talveõhtul. Viis ühe eesmärgiga liitud ilusat ja edukat naist. Rääkisime mitu tundi järjest: kõvasti, üksteisele vahele segades. Me vist segasime teisi külastajaid ja ärritasime ettekandjaid. Meil oli aga ükskõik, kuna rääkisime kõige tähtsamast – meie lastest. Meie erilistest lastest.

Meist igaühe maailm muutus järsku ja enam polnud endine. See ei tähenda, et maailm on nüüd halvem või parem. Meie maailm on täiesti eriline. Kõik mis oli nii tähtis enne, järsku muutus absoluutselt mõttetuks. Ja vastupidi, see mis oli mõttetu, järsku muutus meie elu eesmärgiks.

Meie lastel on erinevad diagnoosid. Mõningatest te arvatavasti polegi kuulnud. Tihti, kui võõrad inimesed saavad teada, et meie lastel on näiteks autism või siis Downi sündroom, me näeme nende silmadest kaastunnet ja haletsust.

Aga samas: kui palju õnne ja rõõmu kannavad endas meie lapsed! Kui palju headust ja naeratusi jagavad nad meiega iga päev, iga tund, iga hetk. Nad teevad meid õnnelikuks. Ainuke asi, mida meie kõik väga tahaksime – teha õnnelikemaks meie erilisi lapsi ja kinkida neile väärilist elu!

MTÜ Eriline maailm koondab praeguseks üle 500 perekonda, kasvatavaid erivajadustega lapsi. Me korraldame üle 30 ürituse aastas lastele ja anname üle 100 konsultatsiooni vanematele. Igapäevaselt saavad vanemad esitada oma põletavaid küsimusi FB foorumis. Me kaasame oma üritustele spetsialiste ning osaleme aktiivselt avalikes aktsioonides ja festivalidel. MTÜ Eriline maailm oli nimetatud “Aasta vabaühenduseks 2017” ning on lõimumisvaldkonna arenduspreemia saaja 2018.